Asathoma Sadgamaya Kannada Movie photos

Title – Asathoma Sadgamaya, Producer – Ashwin Perera, Direction – Rajesh Venur, Music – Vahab Salim, Cinematography – Kishor Kumar, Cast – Radhika Chetan, Kiran Raj, Lasya Nagaraj, Deepak Shetty, Baby Chitrali and others.